Klasszifikáció

 

Tokajt mint borvidéket nem adminisztratív rendelkezés vagy politikai döntés hozta létre, hanem a helyi termelők öntudatra ébredése. Hegyalja települései 1641-ben megalkották közös rendtartásukat, ami szabályozta a szőlőtermelést és egységes kultúrtájjá olvasztotta a tájat. Amikor egy 1737-es királyi leirat a világon először zárt borvidékké nyilvánította Tokaj-Hegyalját, lényegében már az itt élők által megteremtett egységet szentesítette és védte meg.

A külvilágtól való elkülönülés és öntudatra ébredés nem gyakori, de nem is páratlan eset a borok világában. Arra viszont alig akad példa, hogy egy borvidék – miként Tokaj - képessé váljon termőhelyeinek osztályba sorolására. Vagyis: felkészült legyen arra, hogy megnevezze, mely dűlőket tart jónak, jobbnak és legjobbnak. A dűlők osztályozása - felfogásunk szerint - a legnagyobb kulturális teljesítmény, amit egy borvidék létre tud hozni.

 


 

Fontos hangsúlyozni, hogy a dűlők osztályozása nem tudományos, sokkalta inkább kulturális teljesítmény. Általánosságban leírható ugyan, hogy milyen természetföldrajzi adottságok alapján nevezünk jónak egy fekvést, és mi zárhatja ki a jobbak vagy legjobbak közül. Magáról az osztályba sorolásról azonban nem számok, nem mennyiségek döntenek, hanem a kortársak minőségről alkotott ítélete. Vagyis nem azok a dűlők a legjobbak, amik bizonyos paramétereknek megfelelnek, hanem azok, amiknek a borát leginkább keresik, amiknek boráért a legtöbbet adnak, tehát ahonnan a legjobb borok születnek. A közítélet és annak kinyilvánítása nem tudományos, hanem a kulturális vívmány, amivel lehetővé válik az egyéni véleményekből összeálló konszenzus, és annak kinyilatkoztatása. Megvalósulásához különleges csillagállás szükségeltetik.

Image

 

Ha az utókor elfeledi a listát, olyan mintha soha, semmilyen szinten nem lett volna dűlőbesorlás Tokajban. Ha a kései nemzedékek mindössze számon tartják a lejegyzett listát, csak porosodó emlék marad a történelmi klasszifikáció.

Ha azonban az utódok felemelik, leporolják, értelmezik és a jelen tapasztalataival folyamatosan kiegészítik Bél Mátyás munkáját, akkor a tokaji dűlők osztályozása élő kultúrává, 300 éves múltú gyakorlattá válik. Olyan rendszerré, ami szintetizálja tudásunkat, táplálja, megőrzi az egyéni teljesítményeket, s azok tanulságát megosztja mindenki számára.

Image

A tokaji dűlőklasszifikáció gyökere még a XVII. századra nyúlik vissza. A termőhelyek településenként osztályozott listáját azonban kicsit később, 1730 körül jegyezte le Bél Mátyás Matolai János földrajztudós nyomán haladva. Bár a felsorolás az akkori közvélekedést tükrözte, azt soha nem sikerült hivatalossá tenni. (A tokaji dűlőket a következő 140 évben még négyszer kísérelték meg osztályokba sorolni, de sem a kor, sem a besorolók személye nem tette lehetővé, hogy a Bél-Matolai-féle osztályozás színvonalát teljesség és elfogulatlanság szempontjából megközelítsék.) A pontos lista azonban - Bél Mátyásnak hála - megszületett, azt pedig az utókor szellemi ereje, tudati felkészültsége dönti el, hogy mi lesz végül belőle.

Image

 

A Kaláka Pince közvetve a tokaji klasszifikáció hatására született. A birtok egyik tulajdonostársa és borásza, Alkonyi László 2004. januárjában kiadott Tokaj-Dűlőmitológia könyvében előre vetítette, hogy Tokaj-Hegyalja bortermelése elkerülhetetlenül a dűlőszelektált száraz borok felé fordul. Nem sokkal később, 2012-ben pedig elkészítette a Bél-Matolai besorolás térképes rekonstrukcióját, mintegy felkínálva a kortársaknak, hogy gondozásba vegyék és napjaink borkultúrájába emeljék. A 300 éves hagyomány életrekeltésére azonban sem borvidéki, sem település szinten nem mutatkozott nyitottság. Sokkalta inkább értetlenség fogadta a kezdeményezést olyannyira, hogy az életre keltési kísérlet a térkép készítője számára a borszakírói munka befejezését jelentette. Az írói pálya folytatásként született meg a Kaláka Pince, amit tulajdonosai Tállya különleges történelmi és természeti adottságait felismerve alapítottak meg. A birtokszerkezetet tudatosan kialakítva a Kaláka Pince két-két tállyai grand cru, premier cru és település szintű dűlőben vásárolt ültetvényeket, s mindegyikben a legjobb kitettségűeket. A Kaláka Pince borkínálatának kialakításában a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartjuk és megjelenítjük a világ első dűlőbesorolását.

Bízunk abban, hogy munkánk segítségével az egész borvidéknek meg tudjuk mutatni: a történelmi dűlőbesorlás életre keltése nélkül a borvidék legnagyobb, legégetőbb kérdéseire sem lehet pontos választ találni.

tokaj terkep nagy toko maj dulo kalaka pince0.9 hektár termő szőlő

1.2 hektár új telepítés

Hegyalja egyik legértékesebb szőlődűlője. A szőlő neve Bártfa város megjelenésével tűnt fel, amely 1481-ben sikertelen kísérletet tett tökösmáli szőlővásárlásra. A regéci uradalom tulajdonosváltásaival országépítő történelmi családok – így a Báthoryak, Homonnay Drugethek, Rákócziak - jutottak tökösmáli szőlőkhöz a XVI. századig. Mellettük a század végéig olyan családok kerültek még birtokba itt, mint a Dessewffy, a Forgách, a Görgey, a Máriássy, a Szirmay vagy a Thököly, és a mindenkori tállyai református lelkészek. Az 1600-as években a Rákócziak tulajdonrésze meghatározóvá vált, miután Báthory Zsófia halálával a Báthory-szőlők tulajdonjoga rájuk szállt, és megszerezték a Forgách és Homonnay Drugeth szőlőket is. A Tökösmál riolitos, kaolinos, zeolitos talajú délkeleti kitettségű dűlő, az egyetlen, aminek a talaját egy tolcsvai dűlő mellett részletesen is leírja az 1730-as dűlőbesorolás. Vízellátása különlegesen jó.

tokaj terkep patocs dulo kalaka pince

0.36 hektár termő szőlő

0.3 hektár új telepítés

A négy kiemelt tállyai I. osztályú, azaz kiemelt grand cru dűlő egyike.Neve viszonylag későn, 1635-ben tűnik fel először. A kiemelkedő minőségű szőlő késői említetlensége meglepő, hiszen a környező dűlők neve jóval korábbról ismert (Somos 1258, Hetény 1296, Dongó 1562, Báthori 1563, Bányász 1474, Hegyes 1534). A Patócs kései megjelenésének oka névváltás, korábbi megnevezése az 1485-ben feltűnő Fövenyes lehetett. A Patócs két nagy részre tagolódik: egy magasabb és egy alacsonyabb dombra. A magasabb csúcs alatt kissé keményebb riolitos alapkőzetű, meredek fekvésű szőlők fekszenek. Az alacsonyabb csúcs porlékonyabb, szalagos riolit alapkőzetű, kiváló vízellátású terület.

tokaj terkep galyagos dulo kalaka pince

1.2 hektár új telepítés

Valószínűleg az egykori Nagy-Tökösmálhoz tartozott, annak meredek, részben a Kis-Tökösmál takarásában álló részét, illetve a vonulat plató-szerű fekvését jelzi a név. A Csonka megnevezés 1624-ben tűnt fel először, vagyis önálló dűlővé válása közel 400 évvel ezelőtt megkezdődött. A Csonka érdekessége, hogy határos az összes területtel, ami valaha a Tökösmálhoz tartozhatott. Hosszú ideig parlagon állt. A Csonka újratelepítését a Kaláka Pince kezdte meg 2017-ben.

tokaj terkep sipos dulo kalaka pince

0.2 hektár termő szőlő

0.5 hektár parlag

A Sípos a mulatói-andeztittagozat fekete színű andezittömbjén fekvő dűlők egyike. Ezen termőhelyek mindegyike II. osztályú, vagyis cru dűlő. A Sípostól északra fekvő Remete-dűlő őrzi az egykori nagyobb szőlőhegy nevét, amit 1485-től neveznek Remetének. A Remete-hegy és a Palota közötti nyeregben fekszik a dél-délnyugati kitettségű Sípos. Itt az andezites talajba meszes rétegek keverednek. Széltől és naptól átjárta, magas fekvésű dűlő. A Sípos első írott említése viszonylag kései, 1635-ből származik. Ekkor tűnik fel a szomszédos Sasalja is.

tokaj terkep galyagos dulo kalaka pince

1.2 hektár termő szőlő

A Galyagos Tállya közvetlen szomszédságában fekvő, történelmi III. osztályú dűlő. A település robotosa: egészében nehéz karaktert találni benne, részleteiben azonban sok színe tárul fel. Neve viszonylag későn, 1618-ban tűnik fel. Az, hogy a besorolások sem grand cru, sem premier cru-be nem emelték be, több tulajdonságával magyarázható. Talaja a dűlő területének mintegy kilencven százalékán riolitos és kifejezetten kötött. Mindössze a Galyagos felső szeglete kivétel (Kaláka Pince), ahol tisztán andezites a talaj, s adottságait tekintve inkább a szomszédos premiere cru Remetéhez tartozik. Nem könnyíti meg a Galyagos megítélését, hogy nem egységes fekvésű dűlő: legalább három, eltérő kitettségű területből áll.

tokaj terkep bathori dulo kalaka pince

0.9 hektár termő szőlő

A Szántó és Tállya határában fekvő Báthori a XVI. század derekáig a Thurzó-család tulajdonában volt, így a forrásokban a szántói thurzó-szőlők részeként azonosítható a területet. Amikor 1543-ban meghalt Thurzó Elek, szőlőit Lőcse városára hagyta. Veje, Báthory András országbíró viszont nem fogadta el a végrendeletet, és 1563-ben fegyveres erővel elvette a szőlőt Lőcsétől. Bár maga a Báthory név csak 1635-ben jelenik meg a forrásokban, tulajdonosa révén a névhasználat majd száz esztendővel korábbra visszavezethető. A II. világháború után évtizedekre Bátorkára változtatták meg a nevét. A Báthori kiváló, kőmorzsalékos talajú, szalagos riolit alapkőzetű nyugati, délnyugati fekvésű dűlő. Hosszú évtizedek után 2017-től lehetett hivatalosan is Báthorinak nevezni. Mint védett eredetű név azonban nem az "y"-os, hanem az "i"-betűs írásmód vált hivatalossá. Ez a magyarázata annak, hogy a 2015-ös évjáraton még Báthoryval, 2016-tól azonban már a Báthori írásmóddal találkozhatnak.